Pro naše klienty pracujeme od roku 1995, působíme nejen pro národní, ale i nadnárodní společnosti s účastí především kapitálu ze SRN. Auditorské zprávy můžeme zpracovávat v anglickém nebo německém jazyce.

Disponujeme vysoce kvalitním a odborným personálem, zastupujeme vysoké funkce v účetních svazech, publikujeme v odborném tisku a rádi bychom pracovali i pro vás.